چاپ کردن این صفحه

روز گذشته یکی از سالن های نمایشگاه خودرو تهران به نام سالن «ملل» فوق العاده جذاب بود. مواردی از نظیر غرفه آرایی های انجام شده در این سالن در طول تاریخ برگزاری نمایشگاه خودرو در کشور بی سابقه بوده است. برخی غرفه ها در شرکت های مادر خارجی طراحی شده و برخی از تجهیزات نیز از خارج از کشور وارد شده است.
به گفته کارشناسان این نمایشگاه را می توان نقطه عطفی در نمایشگاه های خودرویی ایران دانست که استانداردهای جهانی در آن رعایت شده است...

پنج شنبه, 28 بهمن 1395