پس از انجام مميزيهاي متعدد توسط شركت TÜV NORD، تلاشهاي بي وقفه كاركنان شركت پارسا موتور سامان  به ثمر نشست و اين شركت موفق به اخذ گواهينامه استاندارد مديريت سیستم یکپارچه EN ISO 9001 : 2008  گرديد.

 

ISO 9001 - 2008 En.jpg

 

پروژه استقرار اين سيستم پس از طراحي و اجراي آن در سال 94 ، با انجام مميزيهاي داخلي و خارجي و اجراي اقدامات اصلاحي مناسب جهت رفع عدم انطباقها، در اسفند ماه سال 95 به سرانجام رسيد.
هدف از اجرای سيستم مديريت یکپارچه، جلب و افزایش سطح رضايت مشتريان به منظور دستيابي به اهداف عالی سازمان مي باشد.


در همین راستا بر اساس خواست مدیران ارشد شرکت پارسا موتور سامان، کارشناسان مربوطه اقدام به طراحی اولیه سیستم مدیریت یکپارچه منطبق بر استانداردهای بین المللی نموده و پس از انجام ممیزی های بسیار دقیق توسط شرکت آلمانی مذکور، موفق به دریافت این گواهینامه معتبر بین المللی گردیدند تا از این پس در زمره اولین واردکنندگان خودرو دارای این استاندارد قرار بگیرند، چرا که جلب اعتماد و رضایت مشتریان همواره از دغدغه های اصلی این شرکت و مدیران آن بوده و خواهد بود.

 

عضویت رسمی در انجمن واردکننگان خودرو نیز از دیگر اقدامات شرکت پارسا موتور در سال گذشته بود که جهت جلب اعتماد و رضایت مشتریان عزیز انجام گرفت.

شنبه, 23 ارديبهشت 1396