به دنبال تغيرات چشمگيری و متعددی که در سالهای اخير در ارتباط با واردات خودرو شاهد بوديم اين بار متوليان امر واردات تصميمات ديگری در اين باره گرفته اند...

وزرات صنعت، معدن و تجارت به تازگی تصميم گرفته تا شرايط ثبت سفارش خودروهاي وارداتی را تغيير دهد، بر اين اساس در شرايط جديدی که به گمرکات ابلاغ شده و در سيستم ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت ايران هم اعمال مي‌شود، تمامي متقاضيان ثبت‌سفارش واردات خودرو بايد نسبت به ثبت VIN يا همان شماره شناسايي خودرو در زمان اظهار در ثبت سفارش اقدام کنند. 

 

News_photo.jpg


اين امر مستلزم اين است تا واردکنندگان خودرو، قبل از اقدام به ثبت سفارش مي بايست خودرو خريداري شده خود را مشخص و شماره شاسی آن را در هنگام ثبت سفارش در اختيار سامانه ثبت سفارش قرار دهند. 
دولت البته به واردکنندگان هشدار هم داده که در صورت عدم ثبت VIN خودرو، مشکلات عدم ترخيص آن به عهده خودشان است و هيچ مسئوليتي از سوی دولت پذيرفته شده نيست.

چهارشنبه, 10 آذر 1395