مدل B7 آلپینا در صدر مدل های سری 7 قرار دارد،حداقل تا زمانی که مدل M760i   بی ام و رونمایی شود. اما  آلپینا  مشخصات کاملا متفاوتی را دارا می باشد:مدل 760 مجهز به موتور 12V تواین توربو شارژ خواهد بود در حالی که،  در مدل B7 موتور تواین توربو 8V بکار گرفته شده است.آلپینا اظهار می کند که مدل B7 در 3.6 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر درساعت میرسد، که ممکن است بسیارمشابه مدل پیش نمایش داده شده اصلی آن (B7آلپاینا   2013) که با 560 اسب بخار قدرت  تست شده است و در 3.8 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت می رسد، باشد. همچنین انتطار می رود که مدل جدید 200 پوند سبکتر باشد. 

مدل B7 آلپینا در صدر مدل های سری 7 قرار دارد،حداقل تا زمانی که مدل M760i   بی ام و رونمایی شود. اما  آلپینا  مشخصات کاملا متفاوتی را دارا می باشد:مدل 760 مجهز به موتور 12V تواین توربو شارژ خواهد بود در حالی که،  در مدل B7 موتور تواین توربو 8V بکار گرفته شده است.آلپینا اظهار می کند که مدل B7 در 3.6 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر درساعت میرسد، که ممکن است بسیارمشابه مدل پیش نمایش داده شده اصلی آن (B7آلپاینا   2013) که با 560 اسب بخار قدرت  تست شده است و در 3.8 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت می رسد، باشد. همچنین انتطار می رود که مدل جدید 200 پوند سبکتر باشد. 

پنج شنبه, 28 مرداد 1395