بی ام و در حال سرعت بخشیدن به برگزاری مسابقاتی مشابه اپل و گوگل در جهت یافتن متخصصین تکنولوژیهایی برای ساخت خودروهای هوشمند است که همانند یک انسان رانندگی میکنند.

شنبه, 19 تیر 1395