چاپ کردن این صفحه

امروزه دنیای خودرو با توجه به پیشرفتی که تکنولوژی در این صنعت داشته با سرعت چشمگیری رو به جلو در حرکت است، یکی از پیشرفت های انجام شده در این صنعت انواع ترمزها هستند. یکی از انواع این ترمزها سیستم ترمز EBDست.

 

ebd-wheels-and-brakes-1024x682.jpg

 


طبق مقاله فنی منتشر شده توسط بوشمن ات آل، وظیفه EBD به عنوان یک زیر سیستم برای سیستم ABS است که میزان چسبندگی موثر در چرخ های عقب را کنترل کند. سیستم ترمزEBD به عنوان یک مکمل برای سیستم ABS طراحی و وظیفه توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ ها را به عهده دارد.

فشار چرخ های عقب بر حسب تقریب با توزیع نیروی ترمز در یک ترمز معمولی محاسبه می شود. برای این کار طراحی ترمز معمولی در در جهت محور عقب تغییر داده شد و از عناصر ترمز ABS استفاده شد. سیستم EBD فشار وارده بر دریچه سوپاپ هیدرولیکی ترمز خودرو را کاهش می دهد. 

ترمز EBD با استفاده از بهبود استفاده از کشش سطحی، ثبات رانندگی و نیروی پدال طراحی ترمز را بهبود می بخشد ومیزان انحراف هنگام دور زدن ها را کاهش می دهد.

 

 

در تصویر زیر تفاوت استفاده از این سیستم ترمز را خواهید دید.

 

 

 EBD2.jpg

 

 

چهارشنبه, 28 مهر 1395